UAB Emas
UAB Emas mail Svetainės medis LtIEn
Apie įmonę |Paslaugos |Kontaktai |Atestatai ir sertifikatai |Partneriai |Klauskite
Elektros ir automatikos sistemų projektavimas
Elektros variklių, transformatorių techninės priežiūros ir remonto darbai
Rotacinių mašinų monitoringas ir diagnostika, balansavimas,, lazerinis centravimas, termovizorinis tyrimas
Matavimo prietaisų ir automatikos, skirtų matuoti ir reguliuoti debitą, lygį, slėgį, temperatūrą, technologinius procesus, remontas, priežiūra, techninis aptarnavimas
Technologinių pramonės procesų automatizavimas: Paskirstytos valdymo sistemos (DCS) Emerson Deltav, Invensys Foxboro; SCADA sistemos Siemens, Schneider,Wonderware
Kondicionavimo, vėdinimo ir ventiliacijos sistemų ir jų įrenginių montavimas, remontas, priežiūra ir techninis aptarnavimas

Atestatai ir sertifikatai

 

UAB „Emas“ suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai:
gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
inžineriniai tinklai: elektros (iki 400 kV įtampos), elektroninių ryšių infrastruktūra.

Statybos darbų sritys:
elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;
statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
statinio apsauginės signalizacijos;
gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas;
statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.

Darbai elektros įrenginiuose:
el. variklių ir generatorių nuo 30 iki daugiau kaip 1 MW galios eksploatavimo;
el. skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto;
el. tinklo iki 110kV įtampos remonto, bandymo;
technologinio valdymo, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo;
statybinės dalies remonto;
specialiųjų el. įrenginių ir instaliacijos eksploatavimo.

Suskystintų naftos dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai:
šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo;
pagalbinių įrenginių remonto;
turbinų didesnės kaip 1 MW galios iki 160 MW galios;
turbinų uždaromosios ir reguliuojančios armatūros remonto darbai;
naftos perdirbimo įrenginių technologinio valdymo, techninės priežiūros;
magistralinių naftotiekių, naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro produktotiekių techninės priežiūros;
skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių ir jų priklausinių remonto, paleidimo-derinimo ir techninės priežiūros;
kuro talpyklų iki ir per 10000 m³ ir jų priklausinių paleidimo-derinimo ir techninės priežiūros;
skystojo kuro įrenginių automatikos ir valdymo sistemų;

Kiti darbai:
Elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių eksploatavimo darbai;
Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių, turinčių ne daugiau 300 kg fluorintų dujų ir (ar) jų preparatų, įrengimas, eksploatacija ir techninė priežiūra;
Integruota vadybos sistema: elektros ir automatikos sistemų techninė priežiūra, remontas ir montavimas;
Apsauginių vožtuvų remontas; vamzdynų sklendžių remontas;
Pagal standartus: OHSAS 18001:2007/ LST 1977:2008; ISO 14001:2004/ LST EN ISO 14001:2005; ISO 9001:2008/ LST EN ISO 9001:2008.